Α

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκαταστάσεις θέρμανσης με φυσικό αέριο

Διεκπεραίωση διαδικασίας σύνδεσης και επιλογής παρόχου, μελέτη, εγκατάσταση, προμήθεια λεβήτων και άλλων απαραίτητων συσκευών, ρυθμίσεις και πλήρης έλεγχος εγκατάστασης, συντηρήσεις.

Εγκαταστάσεις ατομικής θέρμανσης με αντλία θερμότητας

Κατασκευή δικτύου θέρμανσης με υπολογισμό θερμικών απωλειών και δικτύου, προμήθεια της αντλίας και όλων των παρελκομένων, κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Διεκπεραίωση πλήρως αιτήσεων στα προγράμματα εξοικονομώ και ΕΣΠΑ. Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή, συμβούλου έργου, συγκέντρωση και ετοιμασία όλων των δικαιολογητικών.

Ηλιακά συστήματα

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για ζεστό νερό χρήσης και ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Τοποθέτηση θερμοπροσόψεων, θερμομονώσεων ταράτσας, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τοποθέτηση συστημάτων ΑΠΕ. Τοποθτούμε φωτοβολταϊκά τόσο για net metering, όσο και για ιδιοκατανάλωση