Α

Ατομική θέρμανση με αντλία θερμότητας

Κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, τόσο σε νέα όσο και παλαιά κτίρια. Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο υπηρεσιών και προμήθειας υλικών και της αντλίας. Γίνεται αναλυτικός υπολογισμός της ακριβής ισχύος της αντλίας, επιλογή σωστής ισχύος θερμαντικών σωμάτων και  επιλογή της κατάλληλης διατομής του δικτύου θέρμανσης. Όλα με στόχο την καλύτερη απόδοση της εγκατάστασης, τόσο στο θερμικό αποτέλεσμα, όσο και στην χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.  Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και στο αισθητικό αποτέλεσμα, παραδίδοντας τα δίκτυα θέρμανσης εντός πλαστικών καναλιών και με την ελάχιστη αισθητική επιβάρυνση. Τα έργα μας επιβλέπονται από μηχανολόγο μηχανικό ελέγχοντας κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή αισθητική.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Φωτογραφίες" για να δείτε σε φωτογραφίες ένα μικρό δείγμα από έργα μας, ατομικής θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια.