Α

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κατασκευάζουμε ατομικές και κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης με φυσικό αέριο, παρέχοντας το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται, αίτηση σύνδεσης, μελέτη, εγκατάσταση, προμήθεια συσκευών, ρύθμιση και έλεγχο εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία. Η πολυετής πείρα μας και οι 1000 και πλέον εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει, εγγυούνται άριστο τελικό αποτέλεσμα, τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και στο αισθητικό αποτέλεσμα, παραδίδοντας τα δίκτυα θέρμανσης εντός πλαστικών καναλιών και με την ελάχιστη αισθητική επιβάρυνση. Τα έργα μας επιβλέπονται από μηχανολόγο μηχανικό ελέγχοντας κάθε λεπτομέρεια, τεχνική ή αισθητική.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Φωτογραφίες" για να δείτε σε φωτογραφίες ένα μικρό δείγμα από έργα μας, ατομικής θέρμανσης σε υφιστάμενα κτίρια.